Lavkonjunktur og afskedigelser

Lavkonjunktur og afskedigelser

1979

Sammenlægningen var stort set gennemført i starten 1980'erne. En økonomisk lavkonjunktur betød et brat fald i passagertallet. Oliepriserne steg voldsomt, og konkurrencen blev benhård. Icelandair måtte gøre en forebyggende indsats. Flyplanerne blev kraftigt beskåret, og personale måtte desværre opsiges, men selv det var ikke nok.

Selskabet bad regeringerne i Luxembourg og Island om at understøtte driften. Hjælpen blev tildelt, men den islandske regering pålagde selskabet en række krav. Et af disse krav var, at Finansministeriet skulle have en andel på 20 % i Icelandair og to pladser i selskabets bestyrelse. Økonomien rettede sig nogle få år senere, og Icelandair tilbagekøbte andelen fra staten i 1985.