Svære tider

Svære tider

1970

De islandske luftfartsselskaber kæmpede med driften. Konkurrencen var intens, især i de nordiske lande, og i 1970 stod det klart, at det var nødvendigt med en eller anden form for hjælp fra staten for at holde branchen i live.

Der blev fremsat forskellige forslag om partnerskaber og fusioner, men det viste sig vanskeligt at få de to flyselskaber til at mødes. De gik til sidst med til nogle formelle møder i slutningen af 1971. Forhandlingerne trak ud frem til sommeren det følgende år, men der var ikke kommet noget ud af det. Sagen blev nu lagt i hænderne på regeringen.