Island, med dets klare luft, rene vand og uspolerede landskab, er vores hjemland og vores vigtigste destination. Én af Islands største ressourcer er dets utæmmede natur, og sådan vil vi gerne bevare det. Af samme årsag er miljøanliggender en faktor, som lægger vores hjerte meget nær hos Icelandair.

Vi har tillempet en miljøpolitik, der skal fungere som det benchmark, som vi vender tilbage til, i takt med at virksomheden udvikles og implementerer nye teknologier og praksisser. Det overordnede mål med vores politik er at minimere Icelandairs samlede miljøpåvirkning samt at etablere bæredygtige praksisser ved at optimere anvendelsen af de ressourcer, der er til vores disposition.

Nedenfor finder du mere detaljerede oplysninger om specifikke anliggender samt om de tiltag, Icelandair tager i forhold til at tage om dem.

Icelandair og klimaforandringer: Med neutralitet som mål

Klimaforandring er det mest udfordrende problem, som verden står over for i dag, og når det drejer sig om at tage hånd om den, skal flyrejseindustrien inddrages. Med henblik på at forstå situationen bedre skal den rapport, som er blevet udarbejdet af FN's klimapanel (IPPC, der var medvinder af Nobels Fredspris sammen med USA's tidligere vicepræsident Al Gore, i 2007), tages i betragtning.

I henhold til rapporten er flyrejser ansvarlige for 2-3 % af udledningen af drivhusgasser. Selvom dette måske lader til at være et beskedent tal, tager Icelandair sin rolle i forhold til at reducere disse udledninger til 0, meget alvorligt. Med henblik på at honorere IATA's (International Air Transport Association) mål vil Icelandair fortsætte indsatsen i forhold til at reducere kulstofudledninger. Vi har forpligtet os til kulstofneutral vækst i 2020 og komplet understøttelse af IATA's vision om at opnå nuludledninger i 2050.

Icelandairs flåde: Grønnere fly

Nøglen til reduktion af udledninger er brændstofeffektive fly. I den forbindelse har Icelandair gjort brug af en række teknologiske forbedringer inden for både design af fly og flyveteknik. F.eks. har vi installeret winglets på vores B757-200. Disse enkle tilføjelser reducerer brændstofforbruget med 4 % ved at mindske vindmodstand, hvilket betyder færre udledninger.

Vi har også indlemmet nye teknologier i vores flåde såsom P-RNAV (Precision Area Navigation) og ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), der er et navigationssystem, som hjælper flyvekontrollen. Det nye system udvider overvågningen til over jorden, hvilket muliggør rumbaseret navigation og præcis satellitpositionering for fly med det passende udstyr. Den nye teknologi reducerer minimumssikkerhedsseparationen for sådanne fly fra op til 80 sømil til kun 5 sømil, hvilket åbner for langt mere brændstofeffektive ruter, hvilket igen reducerer udledninger.

Når som helst det er muligt, praktiserer vi kontinuerlig nedstigning såvel som samt støjbegrænsende procedurer, som ikke kun skærer ned på støjforurening men også sparer brændstof og reducerer udledninger. Icelandair praktiserer også taxiing på enkelt motor, når det er muligt, variable cruisinghastigheder, ruter og cruisinghøjder såvel som cruising-climbing – alle tiltag, der har til formål at holde udledningerne på et absolutminimum.

En holistisk tilgang: Fornyelig energi

Vi tager alvorligt på at bevare Icelandair grøn, og af samme årsag er vores tilgang ikke begrænset til cockpittet og flyets udformning.

Om bord på vores fly har vi reduceret mængden af papir, vi medbringer, og det omfang af ekstra vand, der er lagret i flyets tank, implementeret salg af måltider på alle flyvninger og skåret ned på antallet af elementer i pantryet (f.eks. glas, tallerkener, menuer, magasiner m.v).

Mens vores tiltag om bord har indebåret grønnere flyvninger, gør vi også alt, hvad vi kan, for at holde vores administration og operationer så miljøvenlige som muligt.

Vores kontorkultur har prioriteret genbrug af papir, flasker og dåser samt slukning af computere i slutningen af arbejdsdagen. Yderligere anvender vi flere stationære computere med henblik på at reducere vores energiforbrug. I forhold til energi er vores hovedkvarter i Island dog langt foran konkurrenterne: Vi anvender elektricitet fra 100 % fornyelige kilder (vandkraft og geotermisk energi), ligesom belysningen er timet, således at den ikke brænder hele natten, hvis nogen glemmer at slukke for den.

Vi har i lang tid tilbudt e-billetter (og vi håber snart at kunne overgå til en helt papirfri løsning), men flere og flere af vores aktiviteter overgået fra papirbaserede procedurer til et onlineformat. Dette format er langt mere praktisk for passagerer og er åbenlyst bedre for miljøet, eftersom mængden af papiraffald reduceres.

Iceland Carbon Fund: Træplantning
Nyeste skud på stammen inden for vores grønne arbejde er partnerskabet med Kolviður Iceland Carbon Fund, der inddrager vores kunder i forhold til at gøre flyrejser mere miljøvenlige. Som en del onlinekøb af billetter kan alle vores kunder nu vælge at deltage i et kompensationsprogram for de kulstofudledninger, de er ansvarlige for som følge af deres del af flyvningen.

Kompensationen for kulstofudledninger består i plantning af træer og skove i Island (fonden har også planer for skovdyrkningsprojekter i fremtiden). Plantning af træer er en internationalt anerkendt metode til kompensation for kulstofudledninger. Skove står for størstedelen af den CO2, der opfanges fra atmosfæren, og producerer samtidigt livsvigtig oxygen og fungerer effektivt som verdens "lunger".

Skovdyrkning er navnlig vigtigt i Island og hjælper med at bekæmpe erosion, ligesom det gendanner landets økologiske balance. Som noget vigtigere gør kompensation for udledninger det også muligt for vores passagerer at deltage i modvirkningen af klimaforandringerne.

Grønnere groundet personale

Icelandair har samarbejdet med Icelandair Ground Services (IGS) i Keflavik International Airport om at skabe noget af branchens grønneste personale.

Alle lastbiler og vogne, der kører omkring på asfalten, drives af de mest miljøvenlige brændstoffer (herunder biobrændstof og naturgas). Det groundede personale har også stået for en samordnet indsats i forhold til at minimere brændstofforbruget ved at begrænse rampekørsel og tomgang af håndteringsudstyr (to meget brændstofintensive opgaver). I takt med at IGS planlægger, hvordan dets aktiviteter vil udvikle sig i fremtiden, er man desuden ved at overgå fra brændstofbaseret udstyr til elektrisk udstyr (Icelandairs operationer i Island er drevet af elektricitet fra 100 % vedvarende energikilder).

At blive grøn betyder at blive global

Mens vi er overbeviste om, at Icelandairs operationer er så grønne, som vi kan gøre dem, anerkender vi også, at der eksisterer et behov for at fremme miljømæssigt korrekte og bæredygtige praksisser i flyrejsemiljøet over resten af verden.

Icelandair begynder i det lokale med fuld støtte til SES's initiativ (Single European Sky), der ledes af EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed). Programmet udgør et gigantisk skridt imod skabelsen af et mere effektivt og forenet luftrum over Europa ved at omstrukturere navigationsmønstre baseret på trafikgennemstrømning snarere end landegrænser.

I tråd med ånden om ​at opbygge et fællesskab af flyrejsearrangører i Europa støtter Icelandair også oprettelsen af et udledningsprogram i Europa, der er planlagt til 2012. Vi mener, at denne plan udgør en effektiv måde til at tage hånd om udledningers miljøpåvirkning, og vi er glade for, at lufttransport vil blive omfattet af systemet. Vi er overbeviste om, at denne plan vil få andre luftfartsselskaber til at følge Icelandairs eksempel, når det drejer sig om at spille en aktiv rolle i forhold til at minimere vores branchens påvirkning af miljøet. Ved at samarbejde og koordinere vores indsats med vores kollegaer har vi langt større muligheder for at gøre flyrejser så grønne som muligt.

Iceland Carbon Fund
Stigningen i koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, f.eks. kuldioxid, som følge af brugen af fossile brændstoffer (olie, gas og kul) er blevet knyttet til klimaændringerne. Klimaændringerne menes at være en af de største miljømæssige udfordringer, som kloden står over for.

Kolviður – Iceland Carbon Fund – har til formål at bekæmpe klimaændringerne ved at gøre det muligt for enkeltpersoner, familier, virksomheder og institutioner at udligne deres transportrelaterede CO2-udslip. CO2-udligninger, som købes af fonden, går til træplantning og skovbevaring på Island (fonden har også planer om skovprojekter i troperne), da træplantning er en internationalt anerkendt metode til opsamling og binding af kultveilte. Skovene står for størstedelen af den CO2, som udveksles mellem jorden og atmosfæren. Under denne proces producerer skovene livsnødvendig ilt og fungerer i praksis som verdens ”lunger”. Nyplantning af træer er særlig vigtigt på Island. På det tidspunkt, hvor folk begyndte at bosætte sig på Island, anslås det, at skovene dækkede omkring en tredjedel af landet, men i dag dækker de kun 1,3 %. Denne massive skovrydning og den efterfølgende erosion har gjort landet til et af de mest eroderede i Europa. Træplantning på Island bidrager til bekæmpelsen af denne erosion og til genopbygning af landets økosystem.

Ved udligning af dine udslip bliver du en del af løsningen, der skal bekæmpe klimaændringerne.