Kabinebagage medbragt af passagerer må kun indeholde nødvendige artikler til beklædning, brug, komfort eller praktiske hensyn i forbindelse med rejsen. Af sikkerhedsmæssige årsager må artikler såsom dem, der er nævnt nedenfor, ikke medbringes i kabinebagagen.

 • Skydevåben og øvrige enheder, der er i stand til eller lader til at være i stand til at kunne forårsage alvorlige kvæstelser ved at affyre et projektil.
 • Stun-guns,der specifikt er designet til at lamme eller immobilisere.
 • Genstande med spidse punkter eller skarpe kanter, og som er i stand til at forårsage alvorlige kvæstelser.
 • Værktøjer,der enten kan forårsage alvorlige kvæstelser eller udgøre en sikkerhedsrisiko for flyet.
 • Stumpe instrumenter,der er i stand til at forårsage alvorlige kvæstelser, når de bruges til at slå med.
 • Eksplosive og letantændelige materialer og enheder, der er i stand til eller lader til at være i stand til at kunne forårsage alvorlige kvæstelser eller udgøre en sikkerhedsrisiko for flyet.

Følgende genstande må ikke medbringes i som kabinebagage:

 • Eksplosive og letantændelige materialer og enheder, der er i stand til at kunne forårsage alvorlige kvæstelser eller udgøre en sikkerhedsrisiko for flyet.

Af sikkerhedsårsager såsom dem, der fremgår nedenfor, må sådanne artikler ikke medbringes af passagerer som kabine-/håndbagage uden forudgående aftale med Icelandair Bemærk: Artiklerne skal generelt transporteres som fragt.  

 • ÆTSENDE EMNER såsom kviksølv, syrer, baser samt kviksølv- og vådcellebatterier.
 • TRYKGASSER (dybnedkølede, letantændelige, ikke-antændelige og giftige) såsom butan, oxygen, propan og dykkerflasker under tryk.
 • INFEKTIØSE EMNER såsom bakterier og vira.
 • GIFTIGE EMNER såsom insektgift, plantegift, arsenik og cyanider.
 • RADIOAKTIVE MATERIALER
 • EKSPLOSIVE MATERIALER AF ENHVER ART såsom fyrværkeri, signalfakler, ammunition og skydevåben.
 • OXIDERENDE MATERIALER OG ORGANISKE PEROXIDER såsom blegemidler og reparationssæt til glasfiber.
 • LETANTÆNDELIGE VÆSKER OG MATERIALER såsom lightervæske, rensebenzin, maling og alle TÆNDSTIKKER.
 • MEDICIN OG TOILETARTIKLER må medbringes i begrænsede mængder.
 • SIKKERHEDSTÆNDSTIKKER må medbringes på personen.
 • ATTACHÉMAPPER forsynet med alarmsystemet indeholdende litiumbatterier og/eller pyrotekniske enheder.
 • SPORTSAMMUNITION op til 5 kg (11 lbs) må medbringes som indchecket bagage, såfremt den er korrekt emballeret.
 • Personlige transportmidler drevet af lithiumbatterier inkl. hoverboards, balance wheels og scooters.

Visse typer farligt gods er tilladt som bagage og kræver muligvis forudgående godkendelse fra Icelandair. Der findes yderligere oplysninger her. 

Medbragte elektroniske cigaretter

I henhold til den islandske lovgivning er det forbudt at ryge om bord på fly på vej til eller fra Island. Brugen af elektroniske cigaretter, også kaldet e-cigaretter, er forbudt om bord på Icelandairs fly, da nikotin er et meget vanedannende og giftigt stof, og indånding af propylenglycol er kendt som lokalirriterende.

Væskebegrænsninger

VÆSKER, AEROSOLER ELLER GELER (LAG'er)

Dækker alle geler, pastaer, cremer, fyldende/faste blandinger eller indholdetaf en hvilken som helst trykbeholder. Eksempler på LAG'er omfatter, mener ikke begrænset til, alkoholiske drikkevarer, tandpastaer, hårgel,drikkevarer, supper, sirupper, parfume, barberskum, aerosolerog øvrige artikler med tilsvarende konsistens.

HVER ENKELT BEHOLDER MÅ MAKS. INDEHOLDE 100 MILLILITER

Den kombinerede volumen af LAG'er må ikke overskride 1 liter. LAG'er skal forevises og emballeres i én gennemsigtig, genforseglbar plastikpose med en kapacitet, der ikke overskrider 1 liter.

Begrænsninger vedr. litiumbatterier

Ved medbringelse af ekstralitiumbatterier til bærbare computere og/eller enhver form forekstrabrændselsceller og patroner til strømforsyning af elektriske enheder til kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere og camcordereskalartiklerne medbringes i kabinebagagen. Hvis dinkabinebagage fjernes fra kabinen og opbevares i lastrummet, skal du deklarere sådanne artikler førfjernelse.