Bagage, der tillades som passagerbagage, må alene indeholde genstande, der er nødvendige for passagerens påklædning, brug, komfort eller bekvemmelighed i forbindelse med rejsen. At sikkerhedsmæssige årsager må genstande, som de nedenfor nævnte, ikke medbringes i passagerens kabinebagage.

Du må kun transportere sportsvåben som fragt eller indtjekket bagage, hvis:

 • det er jagtvåben, der anvendes til jagt på vildt, fugle og øvrige dyr
 • de anvendes til målskydning, lerdueskydning eller konkurrenceskydning, forudsat at våbnene ikke er våben, som militære styrker standardmæssigt udstyres med
 • det er luftpistoler, pileskydevåben, startpistoler m.v.

Bemærk, at antikke våben kan accepteres, selvom de ikke er i overensstemmelse med nogen af ovenstående krav. Transport af ammunition til sportsvåben er alene tilladt, hvis den er til personens eget brug brug, den er sikkert emballeret, og vægten ikke overstiger 5 kg. Ammunition skal pakkes separat fra sportsvåbenet.

 • Stunguns, der specifikt er designet til at lamme eller immobilisere.
 • Genstande med skarpe spidser eller skarpe kanter, og som er i stand til at forvolde alvorlig skade, er ikke tilladt om bord, og i visse tilfælde kan genstande, der benyttes til at strikke, sy eller hækle falde ind under denne restriktion. Mange strikkepinde og hæklekroge er dog stumpe nok til at falde uden for denne særlige forordning. Bemærk således, at lufthavnsmedarbejdere har ret til at konfiskere strikkepinde og andre håndværksmæssige redskaber, hvis de skønner, at de pågældende genstande potentielt falder inden for forordningen vedr. spidse genstande.
 • Værktøj, der enten kan benyttes til at forårsage alvorlig skade eller udgøre en trussel for flysikkerheden.
 • Slagvåben af enhver art.
 • Eksplosiver og brandbomber samt enheder, der kan benyttes til at forårsage – eller ser ud til at kunne forårsage – alvorlig skade eller udgøre en trussel for flysikkerheden.

Følgende genstande er ikke tilladt i indtjekket bagage:

 • Eksplosiver og brandbomber samt enheder, der kan benyttes til at forårsage alvorlig skade eller udgøre en trussel for flysikkerheden.

Af sikkerhedsmæssige årsager må genstande som de nedenfor nævnte ikke medbringes af passagerer i kabinebagagen eller indtjekket bagage uden Icelandairs samtykke og forudgående aftale. Bemærk: Genstandene skal generelt sendes som fragt.

 • ÆTSENDE MIDLER såsom kviksølv, syrer, baser, kviksølvs- og vådcellebatterier.
 • TRYKGAS (dybkølet letantændelig, ikke-letantændelig og giftig) såsom butan, oxygen, propan og dykkerflasker.
 • INFEKTIØSE EMNER såsom bakterier og vira.
 • GIFT såsom insektgift, plantegift, arsenik og cyanider.
 • RADIOAKTIVT MATERIALE
 • EKSPLOSIVER AF ENHVER ART såsom fyrværkeri, nødblus, ammunition og skydevåben.
 • OXIDERENDE MATERIALER såsom blegemidler og glasfibersæt.
 • LETANTÆNDELIGE VÆSKER OG FASTE EMNER såsom lightervæsker, rensemidler, maling og alle TÆNDSTIKKER.
 • LÆGEMIDLER OG TOILETARTIKLER må medbringes i lille mængde.
 • Passagereren må have SIKKERHEDSTÆNDSTIKKER på sig.
 • MAPPER OG ATTACHÉTASKER med installerede alarmenheder indeholdende litiumbatterier og/eller pyrotekniske enheder

Visse typer farligt gods er tilladt som bagage og kræver muligvis forudgående tilladelse af Icelandair. Se yderligere oplysninger her.

Begrænsninger for væsker

VÆSKER, AEROSOLER ELLER GELER (LAG'er)

Begrebet dækker over alle geler, pastaer, cremer, væsker/faste blandinger eller indholdet i beholdere under tryk. Eksempler på LAG'er omfatter, men er ikke begrænset til, alkoholiske drikke, tandpastaer, hårgel, drikkevarer, supper, sirup, parfume, barberskum, aerosoler og andre produkter med tilsvarende konsistens.

HVER ENKELT BEHOLDER MÅ HØJST KUNNE RUMME 100 MILLILITER

Den samlede volumen af LAG'er må ikke overstige 1 liter. LAG'er skal fremvises i én transparent, genlukkelig plastikpose med en kapacitet, der ikke overstiger 1 liter.

Følgende undtagelser kan gøres gældende for reglen om 100 ml/1 liter:

 • Forældre, der rejser med spædbørn, må medbringe ligeså meget væske, der er nødvendig i forhold til at made barnet på rejsen.
 • Passagerer, der skal tage medicin regelmæssigt, kan medbringe den nødvendige dosis om bord. Dette er også gældende for flydende lægemidler samt lægemidler til injektion.
 • Al medicin skal være fulgt af en recept eller en lægeerklæring på engelsk, hvis lufthavnens personale har behov for dokumentation på de lægemidler, du har til hensigt at medbringe i din håndbagage.
 • Flydende medicin, der ikke er nødvendig på flyvningen, skal tjekkes ind.

Restriktioner vedr. litiumbatterier

Ekstra litiumbatterier til bærbare computere og/eller evt. ekstra celler og kassetter til strømforsyning af elektroniske enheder til kameraer, bærbare computere og videokameraer skal medbringes i kabinebagagen. Hvis din kabinebagage fjernes fra kabinen for opbevaring i flyets lastrum, skal du deklarere sådanne genstande, før de bliver fjernet.