Den 25. marts 2001 indtrådte Island i Schengen-samarbejdet, hvori yderligere 14 europæiske lande deltager. Schenngen-området består af 26 lande. Alle EU-lande er medlemmer med undtagelser af Storbritannien, Irland, Rmænien, Kroatien og Bulgarien. EEA-länderna Island och Norge är också medlemmar i Schengen, tillsammans med Schweiz.

Formål med Schengen-samarbejdet

  • At sikre den frie bevægelse af personer over indbyrdes grænser mellem de deltagende lande
  • At styrke bekæmpelsen af international kriminalitet ved at udvide politisamarbejdet mellem de deltagende lande. 

Hvordan påvirker Schengen passagerer til/via Island?

Passagerer, som rejser inden for Schengen-området, adskilles fra passagerer, som rejser til eller fra et land uden for Schengen-området. 

  • Der er ingen personlig grænsekontrol af passagerer, som rejser mellem Schengen-lande. 
  • Passagerer, der rejser fra et land uden for Schengen-området til Island eller via Island til et Schengen-land:
    • Statsborgere i EU-lande samt islandske og norske statsborgere skal igennem personlig grænsekontrol ved ankomst til Island (kontrol af identitets- og rejsedokumenter). Sørg venligst for at have dit pas eller andet gyldigt rejsedokument klar, når du ankommer til lufthavnsterminalens grænsekontrolområde.
    • Statsborgere i andre lande skal igennem personlig grænsekontrol ved ankomst til Island (identitetskontrol, rejsedokumenter – herunder om nødvendigt visum eller opholdstilladelse – returbillet, økonomiske midler til forplejning og formål med rejsen). Sørg venligst for at have den pågældende dokumentation klar, når du ankommer til lufthavnsterminalens grænsekontrolområde.
  • Transitpassagerer fra et land uden for Schengen-området til Storbritannien eller Irland skal ikke igennem personlig grænsekontrol i Leifur Eiriksson lufthavnsterminalen. Storbritannien og Irland er ikke fuldgyldige medlemmer af Schengen-samarbejdet, og derfor finder grænsekontrollen først sted ved ankomsten til et af disse lande. Hvis en passager bevæger sig fra ikke-Schengen-området til Shchengen-området i i Leifur Eiriksson lufthavnsterminalen, skal man igennem pas/grænsekontrol. 

For disse passagerer er der forbeholdt et særligt område med service- og indkøbsfaciliteter i lufthavnsterminalens stueetage. Vi beder venligst disse passagerer om ikke at gå til grænsekontrolområdet, hvis de rejser til/fra ikke-Schengen lande.  

Passagerer, som rejser fra Island til Storbritannien eller Irland, skal igennem udrejsekontrol, hvis de forlader ikke-Schengen-området i terminalen.

Standardiseret visum erstatter tidligere ordning.

Det standardiserede Schengen-visum gælder for rejser til samtlige Schengen-lande. Derfor er det ikke nødvendigt at få et særligt visum til Island.

Islands ambassader udsteder ikke længere visa. I de tilfælde, hvor Island er den primære destination, kan man ansøge om visum hos en ambassade for et af de øvrige Schengen-lande (mere end 100 steder fordelt over hele verden), som udsteder visum på Islands vegne.

Schengen ændrer ikke reglerne for toldkontrol ved de indbyrdes grænser mellem Schengen-landene! Personer, som rejser fra et Schengen-land til Island, skal stadig overholde de samme regler for import af toldpligtige varer og gennemgå den sædvanlige toldkontrol ved indrejse til landet. De respektive destinationers toldregler er gældende.

Schengen har ingen indflydelse på reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i de enkelte Schengen-lande! Personer, som ønsker at opholde sig i et Schengen-land i mere end 3 måneder, skal overholde de gældende regler for forlænget ophold i det pågældende land. I modsat fald kan deres tilstedeværelse i landet betragtes som ulovligt efter de 3 måneders udløb.

For at ansøge om visum til Schengen-området, venligst se www.eurovisa.info