Pas og øvrige krav til dokumentation

Generelt skal alle passagerer, herunder amerikanske statsborgere, være i besiddelse af et gyldigt og ikke udløbet pas for at kunne rejse ind i USA.

Alle passagerer, bortset fra amerikanske statsborgere, skal desuden være i besiddelse af et gyldigt og ikke udløbet visum med undtagelse af:

  1. Indbyggere med lovlig fast bopæl i USA, som er i besiddelse af et gyldigt kort af typen I-551 (Green Card),
  2. Canadiske statsborgere, der rejser ind i USA på forretnings-/fritidsrejse, og
  3. passagerer, der er berettiget til at rejse ind i USA iht. VWP (Visa Waiver Program) – se oplysningerne nedenfor.

Det påhviler passageren at indsamle oplysninger om og indhente de nødvendige rejsedokumenter og visa, vedkommende har brug for til destinationslandet. Der findes yderligere oplysninger på ambassadernes websteder, hos det amerikanske indenrigsministerium eller hos Customs and Border Protection Agency.

Bemærk, at det kan tage tid at behandle en visumansøgning (sommetider flere uger).

Indrejsekrav i USA afhænger af, om personen er amerikansk statsborger, indbygger med lovlig fast bopæl i USA eller turist af anden nationalitet. Der eksisterer også forskellige krav til identifikation og rejsedokumenter mellem områder og lande, som USA har en bilateral aftale med. Der eksisterer desuden forskellige krav til visa. Der findes yderligere oplysninger på webstedet tilhørende din lokale amerikanske ambassade eller hos USA's Customs and Border Protection.

Icelandair råder alle passagerer til altid at have deres pas på sig, når de rejser imellem lande.

Pas skal være gyldige i mindst seks måneder efter den dato, hvor den rejsende forlader USA, med undtagelse af følgende: USA har indgået aftaler med disse lande og føjet dem til den såkaldte "Six Month Club".  Når en sådan aftale er indgået, kræves det kun, at passet er gyldigt i en periode, som dækker den besøgendes påtænkte ophold, til og med afrejsedatoen fra USA, men den yderligere seks måneders gyldighedsperiode kræves ikke. Der er flere oplysninger på følgende websteder: Udenrigsministeriet i USA's vejledning i udenlandske forhold (Foreign Affairs Manual) årgang 9 – visa og på Travel.State.Gov. Danmark er medlemmer af Six Month Club. 

Passagerer skal udfylde en tolddeklarationsblanket før ankomst i USA (én pr. person eller én pr. familie, der rejser sammen). Der findes oplysninger om blanketten på webstedet for Customs and Border Protection (CBP).

Told- og immigrationsblanketter til USA udleveres før afgang. Der findes yderligere oplysninger om blanketten i Icelandairs flymagasin Icelandair Info.

I overensstemmelse med programmet U.S.-Visit indsamler amerikanske myndigheder visse oplysninger om besøgende ved ankomst til USA. Se linket: http://www.dhs.gov/files/programs/usv.shtm

Amerikansk lovgivning kræver, at passagerer stiger af flyet i den lufthavn, de først lander i, for at afvikle indrejse- og toldformaliteter. Hvis rejseplanen omfatter ophold i en amerikansk lufthavn før den endelige destination, skal passageren forlade flyet, gennemgå indrejseformaliteter, afhente sin bagage og fortsætte til check-in for det næste fly.

VWP (Visa Waiver Program)

VWP (Visa Waiver Program) lader indbyggere i visse lande rejse til USA i 90 døgn med turisme eller forretning for øje uden behov for visum. Ikke alle lande deltager i VWP. Visse begrænsninger og betingelser er gældende for dette program. Disse er beskrevet nedenfor.
Passagerer, der rejser til USA under VWP, skal være i besiddelse af en gyldig billet med bekræftet ud- eller tilbagerejse fra USA inden for 90 dage efter indrejse i USA , før de kan rejse ind i USA. Ud- eller tilbagerejser til Canada, Mexico, Bermuda og/eller Caribien er utilstrækkeligt til at opfylde dette krav, medmindre passageren er lovformelig indbygger i et af disse lande.

Fra 1. april skal alle passagerer have e-pas for at rejser ind i USA under VWP. E-passet er udstyret med en elektronisk chip som indeholder informationer som digitalt foto, fingeraftryk og indehaverens underskrift.
Chippen indeholder også samme informationer som den maskinlæsbare del i bunden af biodata siden. E-passet skal være maskinlæsbart.
Børn SKAL have deres eget pas for at rejse ind i USA under VWP.

Passagerer, der rejser til USA under WVP uden et e-pas, vil blive tildelt en bøde på $ 3.300 i overensstemmelse med paragraf 273 del b i loven Immigration and Nationality Act. Nødpas skal være e-pas i overensstemmelse med amerikanske krav.

Den 21. Januar 2016 meddelte U.S. Department of Homeland Security and U.S. Department of State at der er ændringer til Visa Waiwer Program (VWP) med henblik på at leve op til gældende lovgivning.

Som følge af disse ændringer kan passagerer, for hvem nedenstående forhold gør sig gældende, ikke længere rejse ind i USA under Visa Waiver Program (VWP):

  • Statsborgere fra VWP lande, som har rejst til og opholdt sig i Iran, Iraq, Sudan eller Syrien efter 1. marts 2011 (med begrænset undtagelse som diplomatiske eller militære formål på vegne af det pågældende VWP land).
  • Statsborgere fra VWP lande som også er statsborgere i Iran, Iraq, Sudan eller Syrien.

ESTA (Electronic System Travel Authorization)

Alle passagerer, der rejser til USA iht. VWP, skal indhente en ESTA (Electronic System Travel Authorization) før afrejse. Ansøgninger om ESTA kan indsendes på følgende websted: https://esta.cbp.dhs.gov

Rejsende fra alle 37 lande, der deltager i VWP (Visa Waiver Program), skal indsende en ansøgning via ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Det påhviler passageren at indhente ESTA-godkendelse før afgang.

Pga. et direktiv fra de amerikanske myndigheder kan passagerer fra lande, som deltager i VWP (Visa Waiver Program), forvente at blive nægtet indrejse, hvis de hverken har en gyldig ESTA-godkendelse eller et gyldigt visum før afrejse. Overtrædelser straffes med bøde og øvrige sanktioner.

Rejsende skal indsende deres ansøgning online mindst 72 timer før afrejse. I de fleste tilfælde vil ansøgningen blive behandlet med det samme, og du modtager øjeblikkeligt svar online.

Alle rejsende til USA på VWP (Visa Waiver Program) skal betale et gebyr, når de indsender deres ESTA-ansøgning igennem ESTA's websted. Betaling med kredit- eller debitkort er påkrævet.

Når ansøgningen er blevet godkendt, er den gyldig i to år. Efterfølgende er det kun de påkrævede rejseoplysninger, der skal opdateres i systemet før afrejse, hvilket vil sige:

  • Afrejseby
  • Adresse i USA

Der er flere detaljerede oplysninger på din lokale amerikanske ambassades websted eller på det amerikanske departement for indenrigssikkerheds websted. Se også Welcome to Esta på den amerikanske regerings officielle websted

Omfattede lande

Lande, der er omfattet af Visa Waiver Program. I øjeblikket deltager 37 lande i VWP (Visa Waiver Program) som vist nedenfor:

Visa Waiver Program – deltagende lande

Andorra

Island

Norge

Australien

Irland

Portugal

Østrig

Italien

San Marino

Belgien

Japan

Singapore

Brunei

Liechtenstein

Slovenien

Danmark

Luxembourg

Spanien

Finland

Monaco

Sverige

Frankrig

Holland

Schweiz

Tyskland

New Zealand

Storbritannien

Malta

Tjekkiet

Estland

Ungarn

Letland

Litauen

Slovakiet

Sydkorea

Grækenland

Taiwan

 

 

Fra den 20. januar 2010 kan indbyggere fra følgende lande rejse ind i USA på VWP (Visa Waiver Program): Andorra, Østrig, Australien, Belgien, Brunei, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Irland, Italien, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, San Marino, Singapore, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien (britiske pas: Kun indehavere af britiske pas, som er "britiske statsborgere" eller "Britiske indbyggere med ret til ophold" er omfattet af VWP (Visa Waiver Program). Indehavere af alle øvrige britiske pas er ikke omfattet af programmet).

Ud over de 27 lande, der er omtalt ovenfor, er følgende ni lande nu også omfattet af VWP: Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Sydkorea, Taiwan og Slovakiet. Indbyggere i disse ni lande skal have deres pas med den indbyggede chip (e-pas) på sig for at kunne rejse ind i USA under VWP (Visa Waiver Program) – uanset udstedelsesdatoen for passet. Endelig er Grækenland også blevet omfattet af VWP (Visa Waiver Program) pr. 5. april 2010, forudsat at græske statsborgere er i besiddelse af et e-pas udstedt efter den 26. august 2006 af AEA AA-NCP (det græske politi).

Passagerer henvises til de myndigheder, der er ansvarlig for udstedelse af pas i hjemlandet, i forhold til at få yderligere oplysninger om deres pas.

Sammenfatning af indrejsekrav for VWP (Visa Waiver Program)

Før passagerer kan rejse ind i USA under VWP (Visa Waiver Program), skal de:

  • Være indbygger i et land, som er omfattet af programmet
  • Være i besiddelse af et gyldigt maskinlæsbart pas (e-pas), der er udstedt af et land, som er omfattet af programmet
  • Anmode om et begrænset ophold på op til 90 døgn med turisme eller forretning for øje

VWP-rejsende kan ikke forlænge opholdet til mere end 90 døgn, og opholdsdøgn kan ikke overføres til evt. fremtidige ophold.

Der findes yderligere oplysninger på det amerikanske indenrigsministeriums websted

Passagerer, der ikke imødekommer ovenstående krav, skal bruge et ikke-indvandringsvisum for at kunne rejse ind i USA. I modsat fald risikerer sådanne passagerer ikke at blive tilladt indrejse i USA ved ankomst samt en bøde af væsentlig størrelse.