Vi sætter pris på din mening

Vi vil gerne høre dine kommentarer om vores service, uanset om de er positive eller omvendt. Udfyld og indsend online-blanketten nedenfor. De hændelser, som beskrives i din kommentar, vil blive undersøgt, og en af vores Icelandair-repræsentanter vil skrive til dig, når undersøgelsen er færdig.

Det kan involvere en række driftsafdelinger og muligvis tredjepartsleverandører. Vi arbejder hårdt på at holde svartiden så kort som mulig, men i nogle tilfælde kan det varer nogle uger før du hører fra os. Vi takker for din tålmodighed i mellemtiden.

Hvis du har brug for generel hjælp i forbindelse med bestilling af billetter eller andre hastespørgsmål om dine rejseplaner, skal du kontakte det rejsebureau, hvor flyrejsen blev bestilt. I forbindelse med bestillinger, som er foretaget direkte hos Icelandair, kan du ringe til vores kundelinje på +3545050100. Der er en liste over lokale telefonnumre i andre lande på www.icelandair.com/contact-us/.