Oplevelse over Island

24.09.2014 08:13
Nogle heldige passagerer fik sig en oplevelse når der blev fløjet over vulkanudbruddet nær Bardabunga.
Oplevelse over Island
Icelandairs traffiktal for december 2013 ligner til forveksling de foregående måneders og det er kun positivt. 18% stigning i forhold til december 2012.
Icelandair slutter 2013 med passagerrekord